Een nieuw gezicht voor ziekenhuis Weert

Nadat een fusie met het ziekenhuis in Roermond niet haalbaar bleek ging het Sint Jans Gasthuis volop voor een eigen koers. Om de juiste koers te bepalen en om voldoende draagvlak te creëren werd een huisstijlteam samengesteld waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd waren. Hiermee zijn we op zoek gegaan naar de juiste waarden en doelen voor een gezonde toekomst voor het ziekenhuis. De cultuurverandering van een vakgerichte naar patiëntgerichte zorgaanbieder was een van de pijlers van de nieuwe koers. Dit vereist een andere, meer persoonlijke benadering van zowel de cliënt als bezoekers, artsen en samenwerkende bedrijven.

De vorderingen in de nieuwe identiteit werden breed gepresenteerd en getoetst aan alle betrokkenen van het ziekenhuis. Hierdoor is de implementatie en acceptatie van het nieuwe gezicht door alle partijen zeer goed ontvangen. Het kleurrijke logo verbeeld de dynamische samenwerking tussen de 3 partijen rondom het ziekenhuis. De cliënt, de specialist/verzorgers en de bezoeker. De ronde gebogen vormen weerspiegelen de dynamiek en het sociale karakter van de zorg. De naam Sint Jans Gasthuis Weert is afgekort naar SJG Weert.

“Hans is de ontwerper van het logo van SJG Weert en als dusdanig voor wat betreft opmaakwerkzaamheden aan het ziekenhuis verbonden gebleven. Met Hans klikte het vanaf de eerste dag. Hij voelde feilloos aan wat bij onze organisatie paste. De creatieve doorvertaling van het logo naar huisstijl verliep super en nog steeds zijn wij trots op de ‘look and feel’ van onze communicatiemiddelen.”

Carol Beckers, Eigenaar Carol Communicatie

Personeelsblad Impuls

Met de introductie van de nieuwe huisstijl is ook het personeelsblad onder handen genomen. Er werd een nieuwe naam en een nieuw format ontwikkeld vanuit de nieuwe koers van het ziekenhuis. Patiëntgerichtheid en open communicatie staan centraal. Zo worden er lezingen en workshops georganiseerd door de diverse afdelingen en specialismen. Deze worden goed bezocht door het eigen personeel en door externe bezoekers. Ook worden nieuwe medewerkers voorgesteld en geeft de directie een beeld van de resultaten en de te nemen stappen.

Meer weten over het maken en beheren van een goede huisstijl?

Een nieuwe entree en restaurant

In 2014 werd de ontvangsthal en het restaurant vernieuwd. Ook kwam er een eigen apotheek in het ziekenhuis. De nieuwe huisstijl was het uitgangspunt voor de interieurontwerpen. De gebogen ronde vormen en de hoofdkleur kleur paars zijn overal in het fraaie interieur terug te vinden. Buro Beeldvang ontwikkelde de interactieve “gedachtenwand” en het informatie- en bewegwijzeringssysteem

Bekijk ook deze projecten

Crest Holland | Corporate identity

27 juli 2018

Rick | Huisstijl

5 februari 2015

De kracht van verbeelding werkt voor iedereen.     Ook voor u?