Sociale betrokkenheid
digitaal verbeeld!

De Rabobank Weerterland Cranendonck staat midden in de samenleving.
De belofte “een aandeel in elkaar” wordt in praktijk gebracht door diverse lokale projecten. Projecten voor klanten zoals een ondernemerscafé. Projecten voor kinderen zoals bank voor de klas. Om deze verhalen breed te delen hebben wij een interactief online magazine ontwikkeld met een selectie van ervaringen en verhalen waar men trots op is. Het delen van deze ervaringen kan inspiratie opleveren, maar het kan ook een basis bieden voor dialoog. Het hele jaar lang zullen er bijzondere verhalen aan het magazine worden toegevoegd!

De kracht van verbeelding werkt voor iedereen.     Ook voor u?

Interactie en beleving

Het magazine Ons Aandeel is rijk gevuld met films, slideshows en voorzien van interactieve elementen. Elk verhaal komt hierdoor helemaal tot zijn recht. Bezoekers wordt gevraagd te reageren op een verhaal zodat er een dialoog ontstaat over de gepresenteerde thema’s. Beeldvang tekende voor het concept en voor de complete realisatie. Ook voor ons een mooi aandeel in elkaar!