Welzijnsorganisatie
Punt Welzijn

Op elk punt in je leven…

Punt Welzijn is een dienstverlenende welzijns­­organisatie en richt zich op kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilli­gers(organi­saties), mantel­­zorgers, buurt­bewoners en nieuw­komers in gemeente Weert. Punt Welzijn had behoefte aan een overkoepelende sterke identiteit, eenheid in communicatie en meer bekendheid. Een sterk merk, met een sterke uitstraling zogezegd. Een mooie uitdaging voor de Beeldvangers.

Vanuit een gezamenlijke nieuwe focus is een sterk merkverhaal geformuleerd dat vertaald is naar elke afdeling en elke doelgroep. Een merkverhaal gebaseerd op er zijn voor elkaar, op elk punt in je leven!
Samen met Merkteam Punt Welzijn heeft Beeldvang deze nieuwe koers stap voor stap uitgevoerd. Het nieuwe merkverhaal is uitgewerkt tot een vernieuwde huisstijl, nieuwe communicatiemiddelen en een nieuwe online omgeving.

Bouwen aan een deelcultuur

Uitgangspunt van de stappen is het creëren van een “deelcultuur” waarbij de afdelingen en medewerkers de vele verhalen van Punt Welzijn vertellen. Om dit mogelijk te maken heeft Beeldvang de organisatie de tools gegeven om zelf effectieve communicatie te maken, online en offline. Deze nieuwe werkwijze past helemaal bij het steeds snellere en diverse medialandschap.

Meer weten over het positioneren van jouw bedrijf?

Punt Welzijn website

De diversiteit van Punt Welzijn komt samen op de nieuwe website waarin alle diensten zijn opgenomen. De samenhang en verbondenheid tussen de verschillende diensten komen op één punt bij elkaar. Naast het concept en ontwerp tekende Beeldvang ook voor de fotografie en de teksten in samenwerking met Ruud de Vreeze fotografie en Jacques Vos van Hotcopy.

Bekijk de website!


Punt Welzijn. Op elk punt in je leven…

De kracht van verbeelding werkt voor iedereen.     Ook voor u?

Bekijk ook deze projecten

Factorium Tilburg | Positionering & communicatiestrategie

10 september 2018

Vematrack | Positionering & communicatiemiddelen

5 januari 2018

SJG | Huisstijl

30 januari 2015