Samenwerken in Keyport 2020 regio

Keyport 2020 is het economisch samenwerkingsverband van 8 gemeenten met ondernemers en onderwijs in de regio. Samen willen ze de economische structuur van Midden-Limburg duurzaam versterken en het vestigingsklimaat nog verder verbeteren. Keyport 2020 focust zich op vijf sectoren die de pijlers moeten worden onder de regionale economie. Agribusiness, Logistiek, Maakindustrie, Zorg en Leisure en Retail. Keyport 2020 is één van de samenwerkingspartners binnen Brainport 2020 Zuidoost-Nederland, de strategie en het programma om Zuid-Nederland koploper van de internationale kenniseconomie te maken.

Beeldvang ontwikkelde een strategisch communicatieplan gericht op de interne en externe communicatie van de 3 samenwerkende O’s; Onderwijs, Overheid en ondernemers. Het vergroten van de trost op de regio en de naamsbekendheid, een juiste positionering en het verhogen van de participatie van met name ondernemers zijn de doelen die wij ons stellen.

Het gehele pallet aan online en offline communicatiemiddelen wordt ontwikkeld en onderhouden om een soepele communicatie te waarborgen. Hierbij zijn een responsive website, een periodieke nieuwsbrief en social media slim aan elkaar verbonden om optimaal rendement te behalen. De resultaten van de communicatie worden gemonitord om de efficiëntie continu te verhogen.

Bekijk de website

Organisatie jaarlijks Symposium

Beeldvang is verantwoordelijk voor de organisatie & communicatie van het jaarlijkse Keyport 2020 Symposium. De ambitie van Keyport, de bereikte doelstellingen, en de toekomstplannen worden in het jaarlijkse goed bezochte symposium gepresenteerd. Bij de organisatie en communicatie van het symposium worden de lopende projecten binnen Keyport nauw betrokken en in de Keyport etalage gezet. Naast regionale bezoekers zijn ook vertegenwoordigers van de Provincie en van de omliggende regio’s aanwezig. Het symposium brengt de doelstellingen van Keyport in praktijk.

Bekijk hier een korte sfeerimpressie van het Keyport 2020 Symposium van 14 april 2015 j.l.

De kracht van verbeelding werkt voor iedereen.     Ook voor u?