Visiesessies

Factorium is de naam voor podiumkunsten in de gemeenten Tilburg en Goirle. De organisatie heeft een nieuwe koers uitgezet van instituut naar creatief broeinest.
Hierbij staat de steeds veranderende vraag en niet het aanbod centraal. Een mooi uitgangspunt voor een merkensessie.

Doel van de sessie is te komen tot een nieuw merkverhaal en een nieuwe identiteit voor Factorium. Een relevant verhaal voor nu en in de toekomst.

Een nieuwe identiteit

Om de juiste inhoud en het nodige draagvlak te krijgen is gestart met visiesessies met een brede vertegenwoordiging van cursisten, partners, docenten, bestuur en ouders. Deze sessies hebben geleid tot nieuwe inzichten en uitgangspunten voor het merkverhaal van Factorium. Een verhaal dat helemaal past bij de nieuwe uitdaging. Deze merkbelofte is vertaald naar relevante verhalen voor de verschillende doelgroepen. Hiernaast werden organisatorische verbeteringen doorgevoerd die een nieuwe werkwijze mogelijk maken.

Na het vaststellen van de juiste “tone of voice” zijn we gestart met een moderne en krachtige verbeelding van de nieuwe identiteit. Een nieuwe huisstijl, nieuwe communicatiemiddelen en een nieuwe online omgeving. Een eigenzinnig en creatief gezicht passend bij de nieuwe koers.

Meer weten over het positioneren van jouw bedrijf?

Een eigenzinnig en creatief gezicht passend bij de nieuwe koers.

Beeldvang heeft kennis van- en een visie op- de relatie tussen vorm en inhoud in de cultuursector. Beeldvang heeft in 2017 en 2018 op een voortreffelijke manier vormgegeven aan de look & feel van het bedrijf dat we graag willen zijn.

Loek Sijbers, Directeur Bestuurder Factorium Podiumkunsten Tilburg

Website

Uitgangspunt voor de nieuwe website is de communicatie naar de verschillende communities; hun leefwereld en wensen. Niet het aanbod van cursussen staat centraal maar de vraag en de vele creatieve mogelijkheden. De hashtags die staan voor de communities worden in alle media doorgevoerd.

Bezoek de website

De kracht van verbeelding werkt voor iedereen.     Ook voor u?

Bekijk ook deze projecten

Crest Holland | Corporate identity

27 juli 2018

Rick | Huisstijl

5 februari 2015